søndag 22. februar 2015

Eggesvikmarsjen - gjennom villmark og ødemarksgårder


29.06.2014. Djupvatnet, med retning inn mot Eggesvika i Beiarn. Canon EOS 5D mk II, EF 24-105/4 L IS USM, 40 mm, bl 8, 1/125 sek, ISO 100 (auto). Lukkerautomatikk, autofokus, bildestabilisator, raw-format. Framkalling i Canon DPP.
En nydelig sommerdag hiver vi sekken på ryggen og begir oss i vei over fjellet mot Eggesvika i Beiarn, sammen med hundrevis av andre blide fjellvandrere. Vi starter fra Fylkesvei 17, "kystriksveien", i Ertenvågdalen. Første kneika er opp bratte lia til Lappskaret. Der oppe fra får vi fritt utsyn inn mot Beiarn, og har hele den nydelige villmarka foran oss, med Djupvatnet nærmest. En vandring i jomfruelig natur med gammel bosetning her og der, skikkelige ødemarksgårder, mer enn 10 kilometer på stier av ulik kvalitet.

Det er lite ferdsel i disse områdene sør for Valnesvatnet i Bodø kommune. Men den årlige "Eggesvikmarsjen" går etter samme stiene år etter år, så tråkket er godt synlig. Dette er en folkevandring åpen for alle. Ingen påmelding, bare å møte opp på startstedet i Ertenvågdalen.

Akkurat oppe i Lappskaret møtes kommunene Bodø, Gildeskål og Beiarn. Det meste av turen vår går i Beiarn kommune. Men villmark er villmark, kommunegrensene er bare noen kunstige streker på kartet.


29.06.2014. Inn mot Falkflågtindan og Sandvasstindan. Canon EOS 5D mk II, EF 24-105/4 L IS USM, 65 mm, bl 8, 1/250 sek, ISO 100 (auto). Lukkerautomatikk, autofokus, bildestabilisator, raw-format. Framkalling i Canon DPP.
Etter å ha rundet Djupvatnet og Gjertrudvatnet, passerer vi Sørvika ved Valnesvatnet. Før kystriksveien ble bygget, var Valnesvatnet og gårdene innover mot Eggesvika skikkelige ødemarksgårder. Skulle man nå handelsmannen eller omverden forøvrig, måtte man enten gå over fjellet til Eggesvika ved Beiarfjorden, til Ertenvåg ved Nordfjorden, eller med robåt over Valnesvatnet og videre ned til Gjælen og havet, og eventuelt med ny rotur til Saltstraumen. 

Så øde lå disse gårdene at det i perioder ble holdt omgangsskole blant annet i Isvika ved Valnesvatnet. Da ungene begynte å bruke skola i Eggesvika, var det snakk om internatskole. Daglig skolevei på mer enn fire kilometer over værhardt høgfjell var det ikke snakk om.

Isvika, Frostmoen, Nordvika og Sørvika ved Valnesvatnet lå i Bodin (nå Bodø) kommune. Nabogårdene i Sandmoen og i Bjerkelia lå i Beiarn kommune. Men her i villmarka var nok kommunegrenser heller som uvesentligheter å regne. Her gjaldt det å samarbeide og å få det beste ut av et magert livsopphold.

Og bjørkeskogen var frodig, og rype og hare var det nok av. I Valnesvatnet og i Holmvatnet var fisket bra. Så egentlig var nok vilkårene for å klare seg slett ikke så verst.


29.06.2014. Sørvika ved Valnesvatnet. Canon EOS 5D mk II, EF 24-105/4 L IS USM, 67 mm, bl 8, 1/100 sek, ISO 100 (auto). Lukkerautomatikk, autofokus, bildestabilisator, raw-format. Framkalling i Canon DPP.

29.06.2014. Folkevandring inn mot Sandmoen. Canon EOS 5D mk II, EF 24-105/4 L IS USM, 24 mm, bl 8, 1/200 sek, ISO 100 (auto). Lukkerautomatikk, autofokus, bildestabilisator, raw-format. Framkalling i Canon DPP.
Slik har nok mange opplevd samfunnene mellom Valnesvatnet og Beiarfjorden. Etter et par-tre kilometer langs en sti i nokså flatt lende mellom Sørvika ved Valnesvatnet og Sandmoen ved Holmvatnet, var det sikkert kaffe og lefser å få for "naboene". På ski vinterstid på godt føre var det nok bare en snartur nedover fra Sandmoen til Sørvika.

Og kaffe og kaker ble det på oss moderne fjellvandrere også. En rar følelse å kunne kjøpe seg en matbit så langt inne i villmarka.


29.06.2014. På Sandmoen var det mulig å kjøpe kaker, vafler og kaffe. Canon EOS 5D mk II, EF 24-105/4 L IS USM, 24 mm, bl 8, 1/250 sek, ISO 100 (auto). Lukkerautomatikk, autofokus, bildestabilisator, raw-format. Framkalling i Canon DPP.

29.06.2014. Kafeutsalg på Sandmoen. Canon EOS 5D mk II, EF 24-105/4 L IS USM, 24 mm, bl 4.5, 1/25 sek, ISO 100 (auto). Lukkerautomatikk, autofokus, bildestabilisator, raw-format. Framkalling i Canon DPP.

29.06.2014. På Sandmoen går gammelt og nytt hånd i hånd. Canon EOS 5D mk II, EF 24-105/4 L IS USM, 24 mm, bl 8, 1/250 sek, ISO 100 (auto). Lukkerautomatikk, autofokus, bildestabilisator, raw-format. Framkalling i Canon DPP.

29.06.2014. Inn mot Holmvatnet renner mange små elver i bjørkeskogen. Canon EOS 5D mk II, EF 24-105/4 L IS USM, 4 mm, bl 8, 1/100 sek, ISO 100 (auto). Lukkerautomatikk, autofokus, bildestabilisator, raw-format. Framkalling i Canon DPP.29.06.2014. Gammel kvern ved elvenedløp fra Holmvatnet. Canon EOS 5D mk II, EF 24-105/4 L IS USM, 45 mm, bl 8, 1/60 sek, ISO 100 (auto). Lukkerautomatikk, autofokus, bildestabilisator, raw-format. Framkalling i Canon DPP.

29.06.2014. Fra Holmvatnet t v går den gamle ferdselsveien opp mot fjellet Rylen bak meg. Canon EOS 5D mk II, EF 24-105/4 L IS USM, 24 mm, bl 8, 1/250 sek, ISO 100 (auto). Lukkerautomatikk, autofokus, bildestabilisator, raw-format. Framkalling i Canon DPP.

29.06.2014. Holmvatnet bærer navnet med ære. En padleidyll for den som er villig til å bære kano fra Valnesvatnet og de 2,5 kilometerne hit. Canon EOS 5D mk II, EF 24-105/4 L IS USM, 40 mm, bl 8, 1/125 sek, ISO 100 (auto). Lukkerautomatikk, autofokus, bildestabilisator, raw-format. Framkalling i Canon DPP.
Fra Holmvatnet går ferden i mer ulendt terreng. Først tar vi oss opp svabergene og lyngrabbene og opp til Rylen på 278 moh. En enkel tur, men med et helt annet preg enn turen inn til Sandmoen. Og mer fjell blir det.

Rett sørøst for Rylen, i bratte bjørkelia, ligger gården Bjerkelia. Mer øde fjellgård finner vi ikke på denne turen. Brattlendt i tette skogen. Med beskjedne og sterkt skrånende jordeflekker inntil bygningene, må det ha vært et stille og hardt liv her vinterstid i mørke det meste av døgnet, og med snøfokket pipende rundt nærmeste fjellknausene like ved.

Fantastisk flott at slike gamle fjellgårder blir tatt vare på! Selv som hytte for nåtidens etterkommere er det en dryg vei inn til husene, og ikke helt enkelt å skulle frakte mat og materialer innover fra nærmeste kystriksveien. Til Sandmoen kjøres det med firehjuling fra Valnesvatnet, og på andre siden av vatnet går bilveien. Men i Bjerkelia er det bare godt fottøy som fungerer. Og kanskje en og annen nødvendig og omsøkt skutertransport vinterstid.


29.06.2014. Pust i bakken på turens høyeste punkt, Rylen (278 moh). Canon EOS 5D mk II, EF 24-105/4 L IS USM, 32 mm, bl 8, 1/400 sek, ISO 100 (auto). Lukkerautomatikk, autofokus, bildestabilisator, raw-format. Framkalling i Canon DPP.

29.06.2014. Bjerkelia, eller Birkeli som gården også kalles, ligger veldig avsides til. Den gang det bodde mennesker her, gikk skoleveien ned til Eggesvika i Beiarn, en tøff fjelltur på fire kilometer. Canon EOS 5D mk II, EF 24-105/4 L IS USM, 32 mm, bl 8, 1/320 sek, ISO 100 (auto). Lukkerautomatikk, autofokus, bildestabilisator, raw-format. Framkalling i Canon DPP.

29.06.2014. Vind og regn har polert svabergene ned mot Eggesvika ved Beiarfjorden. Canon EOS 5D mk II, EF 24-105/4 L IS USM, 80 mm, bl 8, 1/250 sek, ISO 100 (auto). Lukkerautomatikk, autofokus, bildestabilisator, raw-format. Framkalling i Canon DPP.

Som en stille idyll ligger Eggesvika nede ved Beiarfjorden, under værslitte svaberg og bratte stup. Stien fra Bjerkelia og til Eggesvika er godt synlig og vedlikeholdt. Med unntak av der den går over de værslitte svabergene ovenfor Eggesvika. En gang var det å gå ned til Eggesvika beste veivalget for å nå sivilisasjonen for menneskene i Bjerkelia. Men nå er jo Eggesvika også for ødemarksgårder å regne, for nærmeste bilvei går på andre siden av Beiarfjorden.

I Eggesvika kjøper vi oss middag. Utenfor den gamle skolestua sitter svette fjellvandrere i hopetall. Og der sitter sannelig min tidligere lærerkollega Kira - hun kan fortelle at hun har aner fra Sandmoen! Verden er ikke stor.

Snart setter vi oss i en av småbåtene som går i skytteltrafikk over Beiarfjorden og til bilveien i Evjen. Og i kameraet ligger hundrevis av eksponeringer og venter på å bli analysert og delt.

29.06.2014. Inne i tette bjørkeskogen i Eggesvika er det ryddet plass til småbrukene, i dag velholdte fritidshus. Canon EOS 5D mk II, EF 24-105/4 L IS USM, 24 mm, bl 8, 1/200 sek, ISO 100 (auto). Lukkerautomatikk, autofokus, bildestabilisator, raw-format. Framkalling i Canon DPP.

29.06.2014. Turens endepunkt, den gamle skolestua i Eggesvika. Slitne kropper nyter mat og drikke i sommersol og sønnavind. Canon EOS 5D mk II, EF 24-105/4 L IS USM, 40 mm, bl 8, 1/250 sek, ISO 100 (auto). Lukkerautomatikk, autofokus, bildestabilisator, raw-format. Framkalling i Canon DPP.

29.06.2014. Noen velger å gå den dryge turen over fjellet tilbake til Ertenvågdalen igjen, mens de fleste blir skysset over Beiarfjorden og til bilveien i Evjen. Canon EOS 5D mk II, EF 24-105/4 L IS USM, 24 mm, bl 8, 1/250 sek, ISO 100 (auto). Lukkerautomatikk, autofokus, bildestabilisator, raw-format. Framkalling i Canon DPP.

29.06.2014. Slik ligger Eggesvika, lunt mellom fjell og berg, men veiløst. Pallrakken strekker seg mot høyre opp i 863 moh. Ikke rart Lars Monsen trives i sitt gamle hus i dette området. Canon EOS 5D mk II, EF 24-105/4 L IS USM, 105 mm, bl 8, 1/250 sek, ISO 100 (auto). Lukkerautomatikk, autofokus, bildestabilisator, raw-format. Framkalling i Canon DPP.