onsdag 29. juni 2016

Grønn midtsommer

Allmenningselva i Heggmoen renner varm og døsig over berget. Blombakkfjellet (552 moh) og Mjønestindan (1058 moh) bak. Canon EOS 5Ds, EF 24-70/4 L IS USM, 24 mm, bl 16, 1/25 sek, ISO 50 (manuell). Lukkerautomatikk, autofokus, raw-format. Framkalling i Canon DPP4.
I øst innenfor Vatnvatnet ligger Heggmoen. Området preges av kystfuruskog og blandingsskog, med Allmenningselva og myrer, omkranset av fjell i Sjunkhatten nasjonalpark. Dette er et vakkert naturområde, i nasjonalparkens forgård. 

Når juni går mot slutten i Nordland, slutter fuglene å synge, og mygg og knott inntar naturen. Det er fin mat for småfuglungene som i løpet av et par ukers tid skal fôres fram til flygedyktige fugler. Men for en tobeint fotograf kan det bli en i overkant heftig naturopplevelse. Myggolje er løsningen, Autan er mitt valg.

Naturen blir ikke grønnere enn i slutten av juni og i juli. Jeg tar til takke med den grønne overvekten, og nyter sommerdagen. 

En disig himmel får fjellene omkring, som alle ligger i Sjunkhatten nasjonalpark, til lett å miste kontrasten og bli overeksponert. Men det nytter ikke å eponere mørkere, for den vakre kystfuruskogen må eksponeres riktig.

Løsningen blir å senke høylysene en del i det digitale mørkerommet etterpå. Da kommer også de svake skykonturene fram. Jeg synes fortsatt det er fantastisk at bildene kan justeres slik etter eksponeringen - det var ikke mulig i den analoge tidsalderen. Og så kan dette bare gjøres med godt resultat hvis en fotograferer i råformat.

Nesten stillestående skogstjern i Heggmoen, med Heggmotinden (798 moh) bak. Canon EOS 5Ds, EF 24-70/4 L IS USM, 28 mm, bl 8, 1/125 sek, ISO 100 (auto). Lukkerautomatikk, autofokus, raw-format. Framkalling i Canon DPP4.

Kystfuruskogen i Heggmoen. Blombakkfjellet og Mjønestindan bak. Canon EOS 5Ds, EF 24-70/4 L IS USM, 50 mm, bl 8, 1/160 sek, ISO 100 (auto). Lukkerautomatikk, autofokus, raw-format. Framkalling i Canon DPP4.

Innerst i Heggmoen renner Allmenningselva stille gjennom blandingsskogen. Canon EOS 5Ds, EF 24-70/4 L IS USM, 50 mm, bl 8, 1/125 sek, ISO 100 (auto). Lukkerautomatikk, autofokus, raw-format. Framkalling i Canon DPP4.

Juni vest i Sjunkhatten nasjonalpark

15.6.2016. Steigtinden (793 moh) speiler seg i et myrtjern ved Steigtindvatnet. Ved å ta ned høylyset en del, kommer skyene mye bedre fram. Canon EOS 5Ds, EF 24-70/4 L IS USM, 32 mm, bl 8, 1/160 sek, ISO 100 (auto). Lukkerautomatikk, autofokus, raw-format. Framkalling i Canon DPP4.
I juni kommer sommeren for fullt i nord. Fuglene synger fortsatt nå i midten av måneden. Men mange er helt stille og strever med ruging av egg eller fôring av unger. Lufta står nesten helt stille, bare et svagt vinddrag fra øst får gress og starr til av og til å vaie forsiktig. Mygg er det lite av, og kleggen er ikke begynt sitt intense blodsugerliv ennå. 

Helt vest i Sjunkhatten nasjonalpark, og utenfor vernegrensene ved Steigtindvatnet og Småvatnan, preger fjellnaturen, selv om det er kort vei til havet. Myrtjern ligger det mange av, spredt i det litt steinete terrenget. De holdes på plass av berg og knauser, og gammel torv.

Oppe på fjellet like ved, på Kvitheia, er det mer vind. Frisk og klar fjelluft. Fjellvatn ligger innover, med Svadelvvatnet som det største. Og bak troner den snøkledde og majestetiske Sjunkhatten, med sine 1158 høydemeter over havet. Nå er jeg godt inne i nasjonalparken.

Nå kommer alle de 50 megapikslene i fullformatkameraet EOS 5Ds godt med. Naturen er spekket med små detaljer, så et kamera med god oppløsning er nødvendig for å kunne få med hele opplevelsen. Objektivet EF 24-70/4 med bildestabilisator og makroinnstilling er svært godt. Nesten ingen vignettering og veldig høy skarptegning gjør at kameraets enorme oppløsning kommer godt fram. Objektivet gir best resultat ved en blender på rundt 8.

Utsikt fra Kvitheia. Sjunkhatten (1185 moh) er dekket av snø, mens Svadelvvatnet er isfritt og dunster av sommer. Bak Svadelvvatnet kneiser Keipen (912 moh). Canon EOS 5Ds, EF 24-70/4 L IS USM, 70 mm, bl 8, 1/200 sek, ISO 100 (auto). Lukkerautomatikk, autofokus, raw-format. Framkalling i Canon DPP4.

Low key-bilde. Ved å låse eksponeringen på den solbelyste smårogna, blir eksponeringen riktig. Ei ukritisk automatisk eksponering ville lettet skyggen ved steinen altfor mye, med ei utbrent rogn som resultat. Canon EOS 5Ds, EF 24-70/4 L IS USM, 70 mm, bl 8, 1/200 sek, ISO 100 (auto). Lukkerautomatikk, autofokus, raw-format. Framkalling i Canon DPP4.

Blomstring i havgapet

5.6.2016. I Nordland vokser skogplantene i fjæra. Skogstjerne. Canon EOS 5Ds, EF 24-70/4 L IS USM, 70 mm (makro-innstilling), bl 8, 1/400 sek, ISO 100 (auto). Lukkerautomatikk, autofokus, raw-format. Framkalling i Canon DPP4.
I Nordland vokser fjellplantene helt nede i fjæra. Men det gjør også skogplantene. Selv der salt sjøsprøyt på uværsdager dusjer vegetasjonen. Vi er såpass heldige i Nordland at regnvær stadig vekk vasker bort slikt salt sjøvann rimelig fort, før vegetasjonen rekker å ta særlig skade.

Å bare vandre rundt på svabergene og i strandvegetasjonen på godværsdager, og fotografere skogplanter, når måkene flyr over og tangen like ved lukter alt annet enn skog, er en surrealistisk opplevelse. Men du verden for en flott opplevelse!

En godværsdag tidlig i juni gjør jeg nettopp det. Koser meg med fotografering i Engavågen, i Meløy kommune.
Stemorsblomst i Engavågen, Meløy kommune. Canon EOS 5Ds, EF 24-70/4 L IS USM, 70 mm (makro-innstilling), bl 8, 1/200 sek, ISO 100 (auto). Lukkerautomatikk, autofokus, raw-format. Framkalling i Canon DPP4.

Helt nede i fjæra i Engavågen, der sørvesten dusjer sjøsprøyt, vokser stemorsblomsten i fine tuer. Canon EOS 5Ds, EF 24-70/4 L IS USM, 70 mm (makro-innstilling), bl 8, 1/320 sek, ISO 100 (auto). Lukkerautomatikk, autofokus, raw-format. Framkalling i Canon DPP4.

30.05.2016. Husflua leter etter nektar i blomsten til ei engsoleie. Canon EOS 5Ds, EF 24-70/4 L IS USM, 70 mm (makro-innstilling), bl 8, 1/250 sek, ISO 100 (auto). Lukkerautomatikk, autofokus, raw-format. Framkalling i Canon DPP4.

tirsdag 7. juni 2016

Carabus nitens - bare sjelden

30.05.2016. Den rødlistede billa Carabus nitens fotografert ved Steigtindvatnet i Nordland. Canon EOS 5Ds, EF 24-70/4 L IS USM, 70 mm (makro-innstilling), bl 8, 1/160 sek, ISO 500 (auto). Lukkerautomatikk, autofokus, raw-format. Framkalling i Canon DPP4.

Noen ganger består blinkskuddene bare av sjeldne arter. Bildet kunne vært mye bedre, men situasjonen med den løpende og rødlistede billa tilsa ikke for mye styr rundt dyret.

Det var et sted mellom Steigtindvatnet og Nordlivatnet jeg kom over det nydelige insektet. Snøen var smeltet fra vegetasjonen bare få dager før, så billa var godt synlig i den delvis visne mosen og lyngen fra året før. Hyggelig er det også at billa oppholdt seg rundt 900 meter fra Sjunkhatten nasjonalpark. Det kvalifiserer for et verneverdig bufferområde til nasjonalparken.

Bare få observason av arten er gjort lenger nord i Norge. Det er først de siste ti årene den en sjelden gang er blitt observert nord for Trøndelag.

Da får det være greit at bildet reint teknisk kunne vært bedre. For dette er sjeldne greier. Og en "nær truet" rødlisteart.

Kan artens vandring mot nord være en konsekvens av klimaendringene? Det er meget mulig.