lørdag 19. juli 2014

Terner i Nord-Norge

26.06.2014. Makrellterne. Canon EOS 7D, EF 300/2.8 L IS USM, 600 mm, konverter EF Extender 2x III, bl 9, 1/1000 sek, ISO 200 (auto). Lukkerautomatikk, autofokus, bildestabilisator, raw-format. Framkalling i Canon DPP.

Makrellterna er en av artene på rødlista. Arten er klassifisert som sårbar. Både rødnebbterne og makrellterne har gått ned i antall i Nord-Norge generelt. En mistenker svakere mattilgang som hovedårsaken.

Mange av hekkeplassene der ternene tidligere holdt til, er nå forlatt. Utviklingene er markant og har foregått over noen år.

I den nordnorske villmarka hender det ett og annet som nesten ikke kan forklares. I Vatnvatnet er antallet hekkende terner økt kraftig de siste årene. På en liten holme ute i vatnet hekker det tett i tett med terner. Grovt anslått mener jeg det hekker rundt 40 par rødnebbterner og 20 par makrellterner her. I tillegg til noen hettemåker, en art som også har hatt en sterk nedgang i nord de siste tiårene.

Sakte lar jeg meg drive med vinden nær og forbi holmen. Fugler på reir skal man ikke forstyrre. Og i tillegg kan både makrellterna og rødnebbterna gå til fysisk angrep med skarpslipt nebb på nærgående mennesker. Ei aggressiv terne som sitter i hodebunnen med sitt ytterst skarpe nebb, er ikke noe å trakte etter. Det skarpe nebbet går også lett gjennom en caps.

Viktigere er det at ternene bare angriper når de virkelig er redd for egg og unger. Så da skal man vise respekt og holde seg unna de hekkende fuglene.

Jeg beregner vindretninga godt og lar meg drive med båten forbi et lite stykke unna hekkeholmen. Og så sitter jeg bare i dørken på den lille båten, og fotograferer alt som hender over meg og på holmen når jeg passerer.

Et par ganger kjører jeg tilbake og lar meg drive med vinden igjen. Fuglene registrerer meg helt klart, men noe direkte angrep gjør de ikke - jeg holder tilstrekkelig avstand til de vakre fuglene.

26.06.2014. Makrellterne i oppflukt. Canon EOS 7D, EF 300/2.8 L IS USM, 600 mm, konverter EF Extender 2x III, bl 9, 1/800 sek, ISO 400 (auto). Lukkerautomatikk, autofokus, bildestabilisator, raw-format. Framkalling i Canon DPP.

26.06.2014. Med luft under vingene. Canon EOS 7D, EF 300/2.8 L IS USM, 600 mm, konverter EF Extender 2x III, bl 9, 1/800 sek, ISO 400 (auto). Lukkerautomatikk, autofokus, bildestabilisator, raw-format. Framkalling i Canon DPP.

26.06.2014. Øverst til venstre ligger rugende rødnebbterner, mens nærmest meg har makrellterner funnet egnet reirplass. Canon EOS 7D, EF 300/2.8 L IS USM, 600 mm, konverter EF Extender 2x III, bl 9, 1/800 sek, ISO 400 (auto). Lukkerautomatikk, autofokus, bildestabilisator, raw-format. Framkalling i Canon DPP.

26.06.2014. Blandet flokk med terner. Rødnebbterne nærmest meg, og makrellterne rett over den igjen. Canon EOS 7D, EF 300/2.8 L IS USM, 600 mm, konverter EF Extender 2x III, bl 9, 1/1000 sek, ISO 400 (auto). Lukkerautomatikk, autofokus, bildestabilisator, raw-format. Framkalling i Canon DPP.

26.06.2014. Makrellterna tar makebytte for ruginga. Canon EOS 7D, EF 300/2.8 L IS USM, 600 mm, konverter EF Extender 2x III, bl 9, 1/800 sek, ISO 400 (auto). Lukkerautomatikk, autofokus, bildestabilisator, raw-format. Framkalling i Canon DPP.

26.06.2014. Med beste utsikta på toppen av holmen har rødnebbternene funnet sin reirplass. Ei hettemåke (t h) har også reirplassen sin like ved. Canon EOS 7D, EF 300/2.8 L IS USM, 600 mm, konverter EF Extender 2x III, bl 9, 1/1000 sek, ISO 640 (auto). Lukkerautomatikk, autofokus, bildestabilisator, raw-format. Framkalling i Canon DPP.

26.06.2014. Kraftig nebb med svart framre halvdel, og kortere stjert enn rødnebbterna, er gode feltkjennetegn på makrellterna, Canon EOS 7D, EF 300/2.8 L IS USM, 600 mm, konverter EF Extender 2x III, bl 8, 1/1000 sek, ISO 250 (auto). Lukkerautomatikk, autofokus, bildestabilisator, raw-format. Framkalling i Canon DPP.


27.06.2014. Spinklere og helt rødt nebb, eller av og til med svart nebbspiss, og lang stjert, kjennetengner rødnebbterna. Canon EOS 7D, EF 300/2.8 L IS USM, 600 mm, konverter EF Extender 2x III, bl 8, 1/800 sek, ISO 160 (auto). Lukkerautomatikk, autofokus, bildestabilisator, raw-format. Framkalling i Canon DPP.


Dagen etter besøker jeg ternene på nytt. Også nå møter en del av ternene meg i lufta når jeg nærmere meg. Vinden har dreid noe, så jeg beregner avdrifta på nytt. Som dagen før, lar jeg meg drive forbi hekkeholmen. En fantastisk opplevelse, den svake vinden lar båten drive helt sakte, så jeg får god tid til å nyte synet av fuglene både i flukt og sittende på holmen.

27.06.2014. En staselig fugl på svaberget, Makrellterne. Canon EOS 7D, EF 300/2.8 L IS USM, 600 mm, konverter EF Extender 2x III, bl 8, 1/800 sek, ISO 320 (auto). Lukkerautomatikk, autofokus, bildestabilisator, raw-format. Framkalling i Canon DPP.

27.06.2014. Makrellterne i vilter fluktlek over hekkeplassen. Canon EOS 7D, EF 300/2.8 L IS USM, 600 mm, konverter EF Extender 2x III, bl 8, 1/1000 sek, ISO 200 (auto). Lukkerautomatikk, autofokus, bildestabilisator, raw-format. Framkalling i Canon DPP.

27.06.2014. Med vaktsomt blikk følger makrellterna min bevegelse i båten. Canon EOS 7D, EF 300/2.8 L IS USM, 600 mm, konverter EF Extender 2x III, bl 8, 1/1000 sek, ISO 200 (auto). Lukkerautomatikk, autofokus, bildestabilisator, raw-format. Framkalling i Canon DPP.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Hei. Velkommen med din kommentar!