mandag 18. november 2013

HDR - high dynamic range - fra rå-format

HDR. Fjellskog i Heggmoen, Mjønestindan (1058 moh) i Sjunkhatten nasjonalpark bak. Canon EOS 5D Mark II, EF 24-105/4 L IS USM, 105 mm, bl 8, 1/200 sek, ISO 100. Lukkerautomatikk, auto-ISO, bildestabilisator, raw-format. Framkalling i Canon DPP, med Adobe RGB fargerom. HDR-prosessering i DPP.

Uten HDR. Fjellskog i Heggmoen, Mjønestindan (1058 moh) i Sjunkhatten nasjonalpark bak. Canon EOS 5D Mark II, EF 24-105/4 L IS USM, 105 mm, bl 8, 1/200 sek, ISO 100. Lukkerautomatikk, auto-ISO, bildestabilisator, raw-format. Framkalling i Canon DPP, med Adobe RGB fargerom.

I september i år var jeg inne i Heggmoen en disig finværsdag. Dette fjellskogområdet midt i Nordland fylke ligger i relativt flatt terreng, omkranset av høye tinder rundt, helt inntil Sjunkhatten nasjonalpark.

Kameraet var som vanlig satt til å registrere bildene i rå-format (raw). Rå-formatet har store muligheter som utgangspunkt for å endre opptaksinnstillingene etter at bildet er tatt. Fargerommet kan endres fra f eks sRGB til Adobe RGB, bildestilene kan endres, f eks fra "standard" til "landskap", hvitbalansen kan endres eller justeres, fargegrad og kontrast kan justeres, osv. Alle endringene kan gjøres fullstendig uten kvalitetstap før konvertering til jpg.

Og bare så det er sagt. En del innstillinger bør være slik som ved jpg-fotografering. Da kan du velge å konvertere fra raw til jpg etter at du er kommet hjem, uten å bruke tid på justeringer. Men da bør bildet være slik du vil ha det direkte fra opptaket. Eller du kan gjøre som meg, bearbeide bildene til ønsket resultat uten kvalitetstap, før konverteringen til jpg.

Rå-formatet  har svært mye større dynamisk omfang enn jpg. Når det dynamiske omfanget i et motiv er svært stort, altså med stort sprang mellom lys og skygge, sjekker jeg alltid histogrammet etter opptaket for å sikre meg at registreringene ikke hviler mot venstre eller høyre side. Høyresiden av histogrammet er de lysere delene av motivet. Hviler registreringen mot høyre side, så vil deler av motivet være helt utbrent - altså helt uten tegninger. En utbrent himmel f eks blir helt hvit, uten antydninger til skyer.

Med erfaring vil du i de fleste tilfellene kunne beregne at eksponeringene kommer innenfor histogrammet når du tar bildet. Uten hele tiden å sjekke histogrammet.

Fordi det dynamiske omfanget i et rå-bilde er såpass mye større enn i et jpg-bilde, har et bilde som ligger innenfor høyre og venstre side av histogrammet, fine muligheter til å kunne bearbeides i et HDR-program. (HDR - high dynamic range.) HDR-bilder lages enten av flere eksponeringer, med ulike verdier, av eksakt samme helt stillestående motiv, eller med ett bilde i rå-format der registreringene ligger innenfor venstre og høyre side av histogrammet.

For en naturfotograf, med motiver som i ulik grad ofte er i bevegelse av vind, og der stativet stadig vekk tynger mer enn nytten, er enkeltbilder i rå-format ypperlige utgangspunkt for HDR-prosessering.

Derfor skal jeg vise deg noen eksempler på HDR-prosessering i bildeframkalleren Canon DPP med enkelt-eksponeringer i rå-format som utgangspunkt.

HDR. Ospeskog i Strupen i Vatnvatnet. Canon EOS 5D Mark II, EF 24-105/4 L IS USM, 50 mm, bl 8, 1/125 sek, ISO 100. Lukkerautomatikk, auto-ISO, bildestabilisator, raw-format. Framkalling i Canon DPP, med Adobe RGB fargerom. HDR-prosessering i DPP.

Uten HDR. Ospeskog i Strupen i Vatnvatnet. Canon EOS 5D Mark II, EF 24-105/4 L IS USM, 50 mm, bl 8, 1/125 sek, ISO 100. Lukkerautomatikk, auto-ISO, bildestabilisator, raw-format. Framkalling i Canon DPP, med Adobe RGB fargerom.
 
HDR. Blombakkfjellet (552 moh) i Sjunkhatten nasjonalpark. Canon EOS 5D Mark II, EF 24-105/4 L IS USM, 105 mm, bl 8, 1/200 sek, ISO 100. Lukkerautomatikk, auto-ISO, bildestabilisator, raw-format. Framkalling i Canon DPP, med Adobe RGB fargerom. HDR-prosessering i DPP.

Uten HDR. Blombakkfjellet (552 moh) i Sjunkhatten nasjonalpark. Canon EOS 5D Mark II, EF 24-105/4 L IS USM, 105 mm, bl 8, 1/200 sek, ISO 100. Lukkerautomatikk, auto-ISO, bildestabilisator, raw-format. Framkalling i Canon DPP, med Adobe RGB fargerom.

HDR. Allmenningselva i Heggmoen, Blombakkfjellet (552 moh) og Mjønestindan (1058 moh) i Sjunkhatten nasjonalpark bak. Canon EOS 5D Mark II, EF 24-105/4 L IS USM, 24 mm, bl 16, 1/10 sek (frihånd), ISO 50. Lukkerautomatikk, auto-ISO, bildestabilisator, raw-format. Framkalling i Canon DPP, med Adobe RGB fargerom. HDR-prosessering i DPP.

Uten HDR. Allmenningselva i Heggmoen, Blombakkfjellet (552 moh) og Mjønestindan (1058 moh) i Sjunkhatten nasjonalpark bak. Canon EOS 5D Mark II, EF 24-105/4 L IS USM, 24 mm, bl 16, 1/10 sek (frihånd), ISO 50. Lukkerautomatikk, auto-ISO, bildestabilisator, raw-format. Framkalling i Canon DPP, med Adobe RGB fargerom.

HDR. Allmenningselva i Heggmoen, Blombakkfjellet (552 moh) og Mjønestindan (1058 moh) i Sjunkhatten nasjonalpark bak. Canon EOS 5D Mark II, EF 24-105/4 L IS USM, 50 mm, bl 8, 1/160 sek, ISO 100. Lukkerautomatikk, auto-ISO, bildestabilisator, raw-format. Framkalling i Canon DPP, med Adobe RGB fargerom. HDR-prosessering i DPP.


Uten HDR. Allmenningselva i Heggmoen, Blombakkfjellet (552 moh) og Mjønestindan (1058 moh) i Sjunkhatten nasjonalpark bak. Canon EOS 5D Mark II, EF 24-105/4 L IS USM, 50 mm, bl 8, 1/160 sek, ISO 100. Lukkerautomatikk, auto-ISO, bildestabilisator, raw-format. Framkalling i Canon DPP, med Adobe RGB fargerom.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Hei. Velkommen med din kommentar!